Saturday 6 March 2021

MCB ve RCD sigortaların farkı nedir?

MCB (Mechanical Circuit Breaker) Türkçe adıyla minyatür devre kesicileri veya otomatik sigortalardır. Devreyi yüksek akım ve kısa devre akımından korumak amacıyla kullanılır. Devreden geçen akım belirli bir değerin üstüne çıkınca veya bir kısa devre durumunda otomatik sigorta elektrik bağlantısını keser.

RCD (Residual Current Device) kaçak akım rölesidir. Fazdan devreye giren akım nötr hattından devreyi tamamlamıyorsa toprak üzerinden Loopu tamamlar. RCD sigortası bu tarz durumlarda atarak Loopun insan üzerinden tamamlanmasını önler.