Pazartesi 10 May 2021

Dijital İzolasyon Test Cihazları

1000V, 50/100/125/250/500/1000V, 40 GΩ, Hafıza, USB, Bluetooth
12.000V, Hafızalı, USB, 500/1000/2500/5000/10.000/12.000V (6 Kademe), 35 TΩ
2.5kV, 200 GΩ, Dijital/Analog gösterge, DAR, PI, Zaman sınırlamalı Test
5.000 V, Hafızalı, USB, 250/500/1000/2500/5000V (5 Kademe), 10 TΩ
5 Kademe, 250/500/1000/2500, 100 GΩ
5 Kademe, 250/500/1000/2500/5000V, 100~1000 GΩ, DAR, PI
1000V İzolasyon Testi, 50/100/250/500V/1000V, 20GΩ
15kV, 30 TΩ, Dijital/Analog gösterge, IR, Zamanlı IR, DAR, PI, DD, SV ve Rampa Testi, Hafızalı
5/10/15kV, 35 TΩ'a kadar, Dijital/Analog gösterge, IR, Zamanlı IR, DAR, PI, DD, SV ve Rampa Testi, Hafızalı
5kV, 10 TΩ, Dijital/Analog gösterge, IR, Zamanlı IR, DAR, PI
5kV, 10 TΩ, Dijital/Analog gösterge, IR, Zamanlı IR, DAR, PI, DD, SV ve Rampa Testi, Hafızalı
10kV, 20 TΩ, Dijital/Analog gösterge, IR, Zamanlı IR, DAR, PI, DD, SV ve Rampa Testi, Hafızalı
1000V, 200 GΩ, Dijital/Analog gösterge, 0,01 Ω'da Süreklilik, PI/DAR ve Sayaç
50V-1000V, 200 GΩ, Dijital/Analog gösterge, Süreklilik, Kapasitans
1000V, 1000 MΩ, Dijital/Analog gösterge, 100 Ω'da Süreklilik
1000V, 1000 MΩ, Dijital/Analog gösterge, 0,01 Ω'da Süreklilik
1000V İzolasyon Testi, 50/100/250/500V/1000V, 22GΩ
1000V İzolasyon Testi, 250/500/1000V, 20/200/2000MΩ